OVER ONS AGENDA ACTIVITEITEN CONTACT LOCATIE WHISKYREIS
't woest genoegen

De Whiskyclub uit Nijmegen!

PRIVACY STATEMENT versie 5 december 2018

Dit is het privacy statement van ’t Woest Genoegen, een whiskyclub uit de omgeving van Nijmegen. We zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als The Whiskyclub onder nummer 09175927. In dit privacy statement omschrijven we welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u lid wordt van onze vereniging en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens door ons worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u lid wordt van onze vereniging vragen wij u om een aantal persoonsgegevens:
    a) Naam (voor en achternaam)
    b) Adres
    c) E-mailadres
    d) Telefoonnummer
    e) Geboortedatum

Wij gebruiken deze gegevens om:
a) Te bepalen of u de wettelijke leeftijd hebt om (aspirant)-lid van onze vereniging te worden
b) Contact met u op te nemen over het lidmaatschap
c) Contact met u op te nemen over onze activiteiten

Daarnaast verwerken we uw financiële gegevens in onze financiële administratie voor het betalen van het abonnementsgeld, bijdragen voor activiteiten en deelname aan clubreizen.

2. GEBRUIK VAN FOTO’S

Wij publiceren alleen foto’s met daarop herkenbare afbeeldingen van leden indien ze daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Mocht u zichzelf toch terugvinden op een foto die gepubliceerd is op onze website, facebook pagina of instagram pagina en daarvoor geen toestemming hebben gegeven, dan kunt u ons dat kenbaar maken door een mail te sturen naar hetwoestgeno02@www.woestgenoegen.nl . We zullen de betreffende foto in dat geval zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken verwijderen.

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via hetwoestgeno02@www.hetwoestgenoegen.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van dit privacy statement;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

4. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens gedurende zeven jaar in onze financiële administratie ten behoeve van de belastingdienst. Daarna worden ze definitief uit onze financiële administratie verwijderd. We bewaren uw gegevens nog twee jaar in onze ledenadministratie en mailinglijsten nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd. In die twee jaar sturen wij u nog informatie over onze activiteiten. Mocht u geen prijs meer stellen op informatie over de activiteiten, dan kunt u dat bij uw opzegging aangeven. Wij verwijderen uw gegevens dan direct uit de ledenadministratie en mailinglijsten.

5. DERDEN

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

’t Woest genoegen gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de in het privacy statement genoemde doeleinden en bewaart ze niet langer dan wettelijk verplicht is als u geen lid meer bent van onze vereniging. De ledenlijst van ’t Woest genoegen is beschermd via een wachtwoord dat alleen bekend is bij de leden van het bestuur.